Brakorazvodna parnica


Razvod braka

Razvod braka

Procedura za sporazumni razvod braka i brakorazvodnu parnicu

Ko razvodi brak? Brak uvek razvodi sud. Iako se brak zaključuje pred matičarem, on se ne može pred matičarem i razvesti. Zaključenje braka se dakle obavlja u upravnom postupku pred matičarem odnosno matičnom službom koja predstavlja organ lokalne samouprave, dok se brak razvodi u sudskom postupku pred nadležnim sudom kao državnim organom. Zbog toga se opravdano u laičkoj javnosti kao dokaz da je neki brak zaključen uzima izvod iz matične knjige venčanih, a kao dokaz o tome da je brak razveden uzima se pravnosnažna sudska presuda.