Privreda

Privreda

Baveći se svim oblastima privrednog i kompanijskog prava, Advokatska kancelarija Jelenković svojim klijentima nudi mogućnost pružanja kompletne pravne podrške poslovanju i zaštitu njihovih pravnih, poslovnih i imovinskih interesa.

Kancelarija pretežni fokus stavlja na preduzetnike, mala i srednja preduzeća, kao i na sva ostala privredna društva koja u okviru obavljanja svoje delatnosti imaju realne potrebe za ad hoc ili kontinuiranim pružanjem pravne pomoći.

Kontinuirano pružanje pravne pomoći je vid poslovne saradnje između advokata i klijenta, u okviru koje klijent u ugovorenom vremenskom periodu, po potrebi, od advokata dobija neophodnu pravnu pomoć, za koju plaća mesečnu naknadu u paušalno dogovorenom iznosu. Sadržina i obim pravne pomoći kao i visina paušalnog iznosa naknade, utvrđuju se ugovorom.

Neki od karakterističnih načina pružanja pravne podrške poslovanju podrazumevaju:

  • ZASTUPANJE U SPOROVIMA PRED PRIVREDNIM I OSTALIM SUDOVIMA
  • ZASTUPANJE PRED DRŽAVNIM ORGANIMA, PORESKIM ORGANIMA I AGENCIJAMA
  • ZASTUPANJE U NAPLATI POTRAŽIVANJA PRED SUDOVIMA I JAVNIM IZVRŠITELJIMA
  • UČESTVOVANJE U PREGOVORIMA SA POSLOVNIM PARTNERIMA
  • SASTAVLJANJE UGOVORA IZ DOMENA POSLOVANJA I OSTALIH UGOVORA
  • IZRADA UNUTRAŠNJE PRAVNE REGULATIVE I OPŠTIH AKATA PREDUZEĆA
  • USKLAĐIVANJE POSLOVANJA SA VAŽEĆIM PROPISIMA
  • REŠAVANJE RADNOPRAVNIH STATUSA ZAPOSLENIH
  • POMOĆ KOD STATUSNIH PROMENA PREDUZEĆA
  • ZASTUPANJE U POSTUPCIMA STEČAJA ILI LIKVIDACIJE