Tarifa

Tarifa

Tarifa o nagradama i naknadama troškova za rad advokata:

NAPOMENA:
Može se ugovoriti naknada koja je veća ili do 50% manja od iznosa propisanog tarifom.