Pravne napomene

Pravne napomene

Internet stranica dostupna na web adresi https://www.jelenkovic.rs/ (u daljem tekstu: Internet stranica), osnovana je sa ciljem da služi kao elektronska internet prezentacija Advokatske kancelarije advokata Uroša Jelenkovića iz Beograda (u daljem tekstu: Advokat), u čijem se isključivom vlasništvu nalazi.

Lica koja pristupaju Internet stranici (u daljem tekstu: Posetioci) imaju se smatrati naročito upozorenim na sledeće okolnosti:

  1. Ukoliko na samoj Internet stranici nije drugačije naznačeno, Advokat je autor celokupnog sadržaja i svih tekstova koji se prikazuju na Internet stranici, na koji sadržaj i tekstove Advokat polaže sva autorska prava. Rečeno se ne odnosi na eventualni reklamni sadržaj koji se na Internet stranici može prikazivati sa servera eksternih oglašivača;

  2. Delovi sadržaja Internet stranice koji se odnose na tumačenje pravnih instituta, pravnih problema ili pravnih nedoumica, ne smatraju se pružanjem pravne pomoći, besplatne pravne pomoći niti pružanjem pravnih saveta u smislu važećih propisa koji uređuju bavljenje advokaturom;

  3. Sadržaji dostupni na Internet stranici ne predstavljaju konkretna uputstva i načine za rešavanje konkretnih pravnih problema Posetilaca, koji se imaju smatrati poučenima da se zarad rešavanja svojih konkretnih pravnih problema moraju obratiti neposredno Advokatu ili nekom od advokata po svom slobodnom izboru;

  4. Samim posećivanjem Internet stranice, između Advokata i Posetilaca se ne zasniva odnos advokat – klijent u smislu Zakona o advokaturi i ostalih relevantnih propisa koji uređuju obavljanje advokatskog poziva;

  5. Sadržaj objavljen na Internet stranci Posetioci koriste na sopstvenu odgovornost, pa Advokat kao vlasnik Internet stranice ne može i neće snositi odgovornost za eventualnu štetu, bez obzira na vrstu štete, nastalu po bilo kom osnovu a posebno po osnovu korišćenja informacija dostupnih preko Internet stranice;

  6. Internet stranica ne prikuplja niti obrađuje lične podatke Posetilaca;

  7. Javno objavljivanje bilo kog dela sadržaja Internet stranice nije dozvoljeno bez prethodno pribavljene pismene saglasnosti Advokata.

U slučaju da Posetioci ne razumeju u potpunosti gornje navode ili se sa istima u potpunosti ne slažu, dužni su da bez odlaganja napuste Internet stranicu.