Dete


Naplata alimentacije

Naplata alimentacije

Pokretanje postupka za prinudnu naplatu dosuđene alimentacije

Prethodni uslov za naplatu alimentacije Da bi se alimentacija uopšte mogla naplatiti, potrebno je da prethodno o tome postoji pravnosnažna i izvršna sudska odluka. Dakle, potrebno je da postoji odluka suda koja na nesumnjiv način utvrđuje obavezu plaćanja doprinosa za izdržavanje i to u tačno određenom novčanom iznosu. Ukoliko obaveza plaćanja alimentacije nije utvrđena sudskom odlukom na način da je njome precizno određena visina i način plaćanja alimentacionih davanja, potrebno je pokrenuti odgovarajući sudski postupak, podnošenjem tužbe za alimentaciju.
Tužba za alimentaciju

Tužba za alimentaciju

Pokretanje postupka za ostvarivanje prava na alimentaciju

Zašto se podnosi tužba za alimentaciju? Obaveza plaćanja alimentacije kao zakonskog izdržavanja nastaje po samoj sili zakona, ali da bi izdržavano lice moglo ostvariti ovo svoje pravo, potrebno je da prethodno obaveza davaoca alimentacije bude na nesumnjiv način utvrđena i precizno određena po visini. Dakle, prethodna konkretizacija alimentacione obaveze je uslov za njeno prinudno izvršenje. To znači da ukoliko davalac izdržavanja ne vrši dobrovoljno ovu svoju obavezu na zakonom predviđeni način, nužno je pokretanje i vođenje sudskog postupka.
Alimentacija

Alimentacija

Zakonska obaveza izdržavanja i plaćanje alimentacije

Šta je alimentacija? Alimentacija (zakonski naziv: Izdržavanje) je zakonom ustanovljena obaveza određenih lica da izdržavaju pojedine članove svoje uže ili šire porodice. Dakle, alimentacija je pravni institut koji istovremeno prestavlja i pravo i obavezu. Dok je za neke članove porodice alimentacija pravo, za neke druge članove porodice alimentacija predstavlja obavezu. Tako pojedini članovi porodice imaju pravo da budu izdržavani od svojih srodnika, odnosno da pod uslovima i na način predviđen zakonom budu primaoci izdržavanja.