Nasleđivanje


Ugovor o doživotnom izdržavanju

Ugovor o doživotnom izdržavanju

Zaključenje ugovora o doživotnom izdržavanju i njegovo pobijanje.

Ko zaključuje ugovor o doživotnom izdržavanju? Radi se o ugovoru koji zaključuju dve ugovorne strane, davalac i primalac izdržavanja. DAVALAC IZDRŽAVANJA je ugovorna strana koja pruža izdržavanje drugoj ugovornoj strani - primaocu izdržavanja. Ugovorom se davalac izdržavanja obavezuje da će izdržavati primaoca izdržavanja i da će brinuti o njemu do kraja njegovog života i da će ga posle smrti sahraniti. Potrebno je da davalac izdržavanja ima mogućnosti da izdržavanje pruža, kako u materijalno - finansijskom, tako i u svakom drugom pogledu.
Testament

Testament

Određivanje naslednika poslednjom izjavom volje

Šta je testament? Testament (zakonski naziv: Zaveštanje) je prosto rečeno poslednja izjava volje nekog lica, data u zakonom predviđenoj formi, kojom se određuju naslednici i raspodeljuje imovina za slučaj smrti. Lice koje ostavlja testament zove se zaveštalac, a koriste se još i termini testator ili ostavilac. Testamentom se osim raspodele imovine može odrediti mesto i način sahrane ili priznati vanbračno očinstvo nad detetom. Ko može da sačini testament? Testament može da sačini svako lice koje je testamentalno sposobno.