Nevažeči ugovor


Poništaj ugovora

Poništaj ugovora

Kako i na koji način se poništava ugovor?

Kada se poništava ugovor? Ugovor se ništi (poništava) onda kada ima takve nedostatke i mane zbog kojih ne može da nastane ili opstane u pravnom poretku. Ti se nedostaci mogu ticati forme, sadržine, sposobnosti ugovaranja, dozvoljenosti ugovaranja, mana volje, prinude, pretnje, zablude itd. Poništenje ugovora je zapravo način prestanka nepunovažnog ugovora. Dakle, poništava se ugovor koji iz nekog razloga ne može biti punovažan, а razlozi nepunovažnosti su postojali još u momentu zaključenja ugovora.