Otkaz


Poništaj rešenja o otkazu

Poništaj rešenja o otkazu

Pobijanje nezakonitog otkaza ugovora o radu

Kada je otkaz nezakonit? Pitanje zakonitosti otkaza ugovora o radu je u suštini pitanje postojanja zakonom predviđenih otkaznih razloga i poštovanja zakonom propisane otkazne procedure. Imajući u vidu rečeno, u svakom konkretnom slučaju je potrebno detaljno ispitati postojanje otkaznog razloga, odnosno da li se zaista desio događaj ili su nastupile okolnosti koje mogu služiti kao opravdani razlog za davanje otkaza zaposlenom. Pored toga, potrebno је dodatno ispitati i ustanoviti da li je poslodavac pri davanju otkaza u konkretnom slučaju poštovao predviđenu zakonom propisanu proceduru.
Otkaz ugovora o radu

Otkaz ugovora o radu

Prestanak radnog odnosa otkazivanjem ugovora o radu

Sporazumni prestanak radnog odnosa Kao i svaki drugi ugovor, tako i ugovor o radu može prestati saglasnošću volja obeju ugovornih strana. U ovom slučaju radi se o saglasnosti između poslodavca i zaposlenog, koji o prestanku radnog odnosa zaključuju sporazum u obaveznoj pisanoj formi. Dakle, sporazumni raskid ugovora o radu nastaje kada se poslodavac i zaposleni dogovore, saglase, slože oko toga da zaposlenom prestane radni odnos kod poslodavca. Bez obzira na to da li do te saglasnosti dolazi na inicijativu zaposlenog ili na inicijativu poslodavca, sporazumni prestanak radnog odnosa uvek mora biti rezultat slobodno izražene volje zaposlenog i poslodavca.