Razvod braka


Alimentacija

Alimentacija

Zakonska obaveza izdržavanja i plaćanje alimentacije

Šta je alimentacija? Alimentacija (zakonski naziv: Izdržavanje) je zakonom ustanovljena obaveza određenih lica da izdržavaju pojedine članove svoje uže ili šire porodice. Dakle, alimentacija je pravni institut koji istovremeno prestavlja i pravo i obavezu. Dok je za neke članove porodice alimentacija pravo, za neke druge članove porodice alimentacija predstavlja obavezu. Tako pojedini članovi porodice imaju pravo da budu izdržavani od svojih srodnika, odnosno da pod uslovima i na način predviđen zakonom budu primaoci izdržavanja.
Razvod braka

Razvod braka

Procedura za sporazumni razvod braka i brakorazvodnu parnicu

Ko razvodi brak? Brak uvek razvodi sud. Iako se brak zaključuje pred matičarem, on se ne može pred matičarem i razvesti. Zaključenje braka se dakle obavlja u upravnom postupku pred matičarem odnosno matičnom službom koja predstavlja organ lokalne samouprave, dok se brak razvodi u sudskom postupku pred nadležnim sudom kao državnim organom. Zbog toga se opravdano u laičkoj javnosti kao dokaz da je neki brak zaključen uzima izvod iz matične knjige venčanih, a kao dokaz o tome da je brak razveden uzima se pravnosnažna sudska presuda.