Sastavljanje testamenta


Testament

Testament

Određivanje naslednika poslednjom izjavom volje

Šta je testament? Testament (zakonski naziv: Zaveštanje) je prosto rečeno poslednja izjava volje nekog lica, data u zakonom predviđenoj formi, kojom se određuju naslednici i raspodeljuje imovina za slučaj smrti. Lice koje ostavlja testament zove se zaveštalac, a koriste se još i termini testator ili ostavilac. Testamentom se osim raspodele imovine može odrediti mesto i način sahrane ili priznati vanbračno očinstvo nad detetom. Ko može da sačini testament? Testament može da sačini svako lice koje je testamentalno sposobno.